Liquid error: Value cannot be null. (Parameter 'input')

H4 - Thanh Thanh

RAW: Củ dền, củ đậu, lê, chanh vàng 

50.000₫