OUR LOCATION

Open hours: 07:00 - 23:00

CÁC CỬA HÀNG FRUITY FACT

Giờ mở cửa: 6h - 22h (Hằng ngày)

KEEP IN TOUCH

Văn phòng: 31/1 Phố Vạn Kiếp, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone: (+84)024 6686 6600

Email: fruityfact@helix.com.vn