Liquid error: Value cannot be null. (Parameter 'input')

S6 - Morning Blush

Dâu xay: Dâu tây, việt quất, phúc bồn tử, chuối, mãng cầu, sữa chua, sữa.

55.000₫