Lỗi Liquid: Value cannot be null. Parameter name: input

S6 - Morning Blush

Dâu xay: Dâu tây, việt quất, phúc bồn tử, chuối, mãng cầu, sữa chua, sữa.

55.000₫